Di chuyển của HAIYAN BOLT trong khi đối mặt với Covid-2019

Di chuyển của HAIYAN BOLT trong khi đối mặt với Covid-2019

Đối với các khách hàng và đối tác có giá trị của chúng tôi: Như chúng ta đã biết, nhiễm virus corona Novel này là một năm rất bất thường trong lễ hội mùa xuân Trung Quốc. Nhưng một đợt bùng phát viêm phổi mới trong một trường hợp nhiễm virus corona mới đã quét qua cả nước vào năm 2020 và nó đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Một lần nữa, 1,4 tỷ người Trung Quốc đã giải thích ...
Đọc thêm
rửa tay

Các phương pháp phòng ngừa trong quá trình bùng phát virus coron

Vào ngày 18 tháng 5, tin tức mới nhất: Nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy các kháng thể đơn dòng của con người có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona mới. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã đăng một bài báo trực tuyến trên tạp chí Science của Hoa Kỳ, nói rằng họ đã tìm thấy hai kháng thể đơn dòng của con người có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của virus vương miện mới, đó là ...
Đọc thêm