DIN1481 Rãnh lò xo

Kích thước: Từ 1,5mm đến 16mm
Độ dài: Theo yêu cầu của bạn

Chúng tôi có thể làm tất cả các loại chân, chẳng hạn như DIN1, DIN7, DIN1481, DIN7979, DIN6325, DIN7977, DIN1477, DIIN1476, DIN1473, DIN1474, DIN1444, DIN1470, DIN1469, ISO8750, v.v.

Chúng tôi cũng có thể sản xuất ghim đặc biệt theo bản vẽ hoặc mẫu của bạn.